K sanaci podlah a lodžií používáme kompletní, ucelené, odzkoušené a certifikované výrobky nejvyšší kvality a to od renomovaných výrobců Zajišťujeme kompletní výměnu zábradlí a to hliníkové nebo ocelové, vždy bez kotvení nohou do podlahy stropního panelu. Kotvení se provádí do čílek panelů a nebo jen do stran lodžií, aby nedocházelo k zatíkání do podlah lodžií a následné degradaci stropního panelu.

Sanaci lodžií a balkónů musí zásadně předcházet posouzení statických a stavebně technických poruch a dále musí být podrobně zpracován komplexní technologický postup sanace, který obvykle zahrnuje zpravidla několik relativně samostatných, navzájem navazujících fází, z nichž nejdůležitější jsou:

• sanace statických a korozních poruch nosné konstrukce
• opatření k zajištění tepelně technických vlastností konstrukcí
• opatření k zajištění spolehlivého systému odvodnění
• zajištění odpovídajících vlastností nášlapné vrstvy (životnost, protiskluznost, estetický vzhled)
• opatření k omezení působení korozních účinků na konstrukce.

sanace-balkonu